MUDr. Michaela Duchoňová, PhD. (rod. Petrovajová)

Dermatovenerológ

Vzdelanie

absolvovala štúdium medicíny na 1.Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a Lekárskej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave, následne si rozšírila vzdelanie na vedeckej pôde formou postgraduálneho štúdia v odbore dermatovenerológia – PhD, získala špecializáciu v odbore dermatovenerológia na LFUK v Bratislave, neskôr si doplnila vzdelanie špecializáciou v odbore zdravotnícky manažment a financovanie na SZU v Bratislave.

 

Pracovné skúsenosti

Od 2019 SKIN CARE s.r.o, Súkromná dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých
2018 odborný garant dermatovenerologickej ambulancie medicínskej siete DoktoPro s.r.o.
2014 – 2018  Dermarevolta s.r.o, Súkromná klinika dermatológie a estetickej medicíny
2013 Department of Dermatology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Švédsko (odborná stáž)
2014 Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, ČR (odborná stáž)
2009-2016  Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK (lekár a doktorand)

 

Členstvá v odborných spoločnostiach

Člen Európskej dermatovenerologickej spoločnosti EADV
Člen Európskej spoločnosti pre pediatrickú dermatológiu ESPD
Člen slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
Člen  slovenskej lekárskej komory a slovenskej lekárskej spoločnosti

Kurzy

júl 2015, Munich International Summer Academy of Practical Dermatology (prof. Ružička, Nemecko)
jún 2015, Summer school of Pediatric Dermatology (Lausanne, Švajčiarsko)
apríl 2015, World Congress of Dermoscopy (Viedeň, Rakúsko)
2014, 3rd International Workshops on Therapeutic Education in Atopic Dermatitis (Foundation of Atopic Dermatitis), Atény, Grécko
júl 2013, Munich International Summer Academy of Practical Dermatology (prof. Ružička, Nemecko)
2012, EACCME International Psoriasis Master Class (Brusel, Belgicko)
september 2011, Dermatology Summer School for European Residents CEEDVA (prof. Hercogová, ČR)
jún 2011, Certifikát Dermatoscopy short and sweet (prof. Argenziano, ČR)
2011, Skin Allergy and Inflammation, Karolinska Universitet (Štokholm, Švédsko)
​​2011, The International School of Vitiligo and Pigmentary Disorders (Barcelona, Španielsko)

 

Významné medzinárodné ocenenia a vedecké granty

2015 – European Society of Pediatric Dermatology – Caputo Award, Lausanne, Švajčiarsko
2012 – European Academy of Dermatovenerology – Michael Hornstein Memorial Scholarship, Praha, ČR
2012 – American Academy of Dermatovenerology – Annual Meeting Poster Scholarship, San Diego, California, USA
​2011 – Grant Univerzity Komenského – Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

MUDr. Robert Duchoň, PhD.

Chirurg

Vzdelanie

 • absolvoval štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • získal špecializáciu v odbore Chirurgia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave
 • po úspešnom obhájení dizertačnej práce mu bol Vedeckou radou LF SZU udelený akademický titul „philosophiae doctor“
 • získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti Chirurgia prsníka na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave
 • získal špecializáciu v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie na Fakulte Verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave
 • zaradený v špecializačnom odbore Onkológia v chirurgii na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave

 

Pracovné skúsenosti

 • Chirurgická klinika LF UK a FnsP Bratislava (2006-2007)
 • Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava (2007-súčasnosť)
 • NsP ProCare Medissimo (2015-2016)
 • Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica (2016)
 • Dermarevolta s.r.o., chirurgická ambulancia – odborný zástupca v odbore chirurgia (2014-2018)
 • SKIN CARE s.r.o. (2019-súčasnosť)

MUDr. Katarína Turčinová Lacková

Lekár v atestačnej príprave dermatovenerológia (Detskí pacienti)

Vzdelanie

 • absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • od roku 2018 zaradená v špecializačnom odbore Dermatovenerológia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského

 

Pracovné skúsenosti

 • od 5/2020 Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých SKIN CARE
 • od 1/2018 Detská dermatovenerologická klinika NÚDCH a LF UK, Bratislava (lekár)
 • od 1/2018 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (vysokoškolský asistent)
 • 9/2017-11/2017 Súkromná klinika dermatológie a estetickej medicíny Dermarevolta, s.r.o.

 

Členstvá v odborných spoločnostiach

Člen slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

Člen slovenskej lekárskej komory

MUDr. Natália Babincová

Lekár v atestačnej príprave Dermatovenerológia (Dospelí pacienti)

Vzdelanie

 • 2011-2017 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo.
 • Od r. 2017 zahájené špecializačné štúdium v odbore dermatovenerológia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Od r. 2018 zahájené doktorandské (PhD.) štúdium v odbore dermatovenerológia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Pracovné skúsenosti

 • od 09 / 2017 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (vysokoškolský učiteľ)
 • od 11 / 2017 Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava (lekár)
 • od 07 / 2020 Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých SKIN CARE

 

Doplňujúce vzdelanie a publikačná činnosť

 • Aktívne sa zúčastňuje sa na slovenských a zahraničných konferenciách, seminároch a workshopoch v oblasti dermatovenerológie.
 • Absolvovala školenia a kurzy aplikácie výplňových materiálov, botulotoxínu, kurz duplexnej USG ciev končatín a krku. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ovláda anglický a nemecký jazyk.
 • V rámci publikačnej činnosti je autorkou a spoluautorkou viacerých prác v slovenských odborných periodikách a zahraničných karentovaných časopisoch.
0